TheSecretLady, teksty z listopada 2011 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

- Udało mi się ten rzeczy­wis­ty koszmar za­pom­nieć ...
- To dlacze­go wciąż o tym mówisz ?
- Bo za­pomi­nając, za­pom­niałam iż sen może mi o tym przy­pom­nieć ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 listopada 2011, 22:41

Marzenia.

Zaw­sze marzyłam by odejść.
Zaw­sze marzyłam by być tam,
Gdzie nic i ni­kogo nie ma.
W ciszy i spo­koju nad sen­sem życia pomyślała.
Co jest warte,
A co nie.
Zaw­sze marzyłam by ktoś ska­zał mi pra­widłową drogę do szczęścia.
Lecz nig­dy mi jej nie skazano.
Marzyłam o wielu rzeczach
Nig­dy nie do spełnienia. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 listopada 2011, 19:30

Życie jest jak ta­niec .
W przód, w tył .
Ty de­cydu­jesz ja­ki zro­bisz krok . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 listopada 2011, 10:02

Poczu­cie spełnienia może zniszczyć śmierć . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 listopada 2011, 02:03

Każda gwiaz­da na niebie na­leży do nas . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 listopada 2011, 21:08

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność