TheSecretLady, teksty z lutego 2011 roku

4 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

By­cie in­nym nie zaw­sze znaczy by­cie trędo­watym ...
By­cie sobą to zwal­cze­nie opi­nii in­nych ...
By­cie in­nym to ściągnięcie mas­ki ... za którą uk­ry­wasz praw­dzi­wego siebie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lutego 2011, 13:44

Dlacze­go ludzie mówią by nie płakać ?
Sko­ro łzy oczyszczają duszę ... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 lutego 2011, 01:09

Przez mrok ruszę z Tobą w niez­na­ne .
Będziesz moim światełkiem w mro­ku .
Będziesz moim prze­wod­ni­kiem po miłość . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 lutego 2011, 23:52

Ludzie nie umierają .
Ludzie prze­noszą się do niebiosa .
Ludzie nie mówią " Żeg­naj " 
Ludzie mówią " Do zo­bacze­nia " .


Oni nig­dy nie od­chodzą .
Od­chodzi ich ciało i dusza .
Lecz w ser­cach zaw­sze zos­tają z na­mi .
Ob­raz wspom­nień zastępu­je ich uśmiech, słowa i czy­ny . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2011, 23:15

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność