TheSecretLady, teksty z marca 2014 roku

1 tekst z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

To nie jest pożeg­na­nie ma­mo...bo nie odeszłaś...
Na­dal czuję Twój do­tyk, słyszę głośny śmiech.
Wciąż obok mnie jes­teś, Aniołem mym stałaś się.
Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na noc, ko­lej­ny tydzień i miesiąc... a Ty wciąż pod niewidzialną pe­leryną uk­ry­wasz się...
W myślach moich jes­teś tak blis­ko, że pra­wię słyszę Twój głos.

Czas nie leczy ran, on po pros­tu uczy jak fun­kcjo­nować ze pożerającym ser­ce bólem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2014, 04:56

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność