TheSecretLady, teksty z października 2012 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Gdzie jes­teś kocha­ny ?
Gdzie Two­ja dusza dzi­siaj gra ?
W górze wśród aniel­skich chmur,
Czy w do­le wśród diabel­skich zjaw ?
Bez­li­tośnie śmierć po­ciągła Cię
Kocha­ny przy­wołuję te­raz imię Twe
Przybądź i po­zos­tań na zaw­sze przy mnie już. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2012, 00:23

Lu­bię czuć sil­ny pod­much wiat­ru, gdy idąc wspo­minam Ciebie.
Czuję wte­dy Twoją obec­ność, czuję iż jes­teś blis­ko ...
To tak jak­byś nig­dzie nie od­chodził ... Jak­byś wciąż żył ... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 23 października 2012, 02:29

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność