TheSecretLady, teksty ze stycznia 2012 roku

2 teksty ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Nie ufaj miłości ona prędzej czy później Cię roz­cza­ruje ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2012, 23:05

Piękna świata nie widzę, jed­nak słyszę je bar­dzo wy­raźnie .- Jes­tem niewi­domy . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2012, 18:02

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność