TheSecretLady, teksty z czerwca 2011 roku

5 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest The­Sec­retLa­dy.

Na przekór wszys­tkiemu dziś pójdę .
Na przekór deszczom i burzom ...
Pójdę na przekór złej miłości .
Pójdę po ciem­ku do la­su złego .
Gdzie wil­ki i dzi­ki wa­riują .
Swą ciemną drogą .
Oświet­loną za­pałeczką małą .
Pod górę z siłą wielką iść będę .
Gdy upadnę szyb­ko pod­niosę się .
Na przekór prze­ciw­nością szła będę . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 czerwca 2011, 00:35

Życie od kolców róż różni się tym iż kol­ce kują w dłoń, a życie w ser­ce ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 czerwca 2011, 20:26

Po­pełniając błędy muszę uważać by ni­kogo nie za­bić . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 czerwca 2011, 14:40

Naj­gorzej jest um­rzeć sa­memu ...
Ze świado­mością iż nie jes­teś ni­komu pot­rzeb­ny ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 czerwca 2011, 22:17

Naj­gor­sza jest świado­mość, że blis­ka Ci oso­ba umiera, a Ty nie możesz jej pomóc ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 czerwca 2011, 20:14

TheSecretLady

A powiedziałam Ci, żebyś był cierpliwy. A powiedziałam Ci, żebyś był delikatny. A powiedziałam Ci, żebyś był zrównoważony. A powiedziałam Ci, żebyś był uprzejmy. Czy teraz cała Twoja miłość jest zmarnowana? Więc kim u diabła byłam ja?! Teraz palę wszystkie mosty A na końcu wszystkich Twoich kłamstw...

Zeszyty
  • Myśli zwykłej dziewczyny . – Pros­to z ser­ca pi­sane są . Myśli, które bolą, cieszą a jed­nocześnie zas­ta­nawiają na czym tak nap­rawdę życie po­lega . Życie, gdzie nig­dy nie wiado­mo co nas spot­ka, przy­jaźnie, które nig­dy nie wiado­mo czy są praw­dzi­we . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność